Jавни конкурс

КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2022.ГОДИНУ

На основу члана 57. Статута општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ“, број 3/2019), Одлуке о буџету општине Сечањ за 2022.годину („Службени лист општине Сечањ“, број 14/2021) и члана 4. Правилника о расподели средстава за суфинансирање […]

Jавни конкурс

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2021.ГОДИНИ

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Сечањ за 2021. годину, („ Службени лист општине Сечањ бр. 13/2021“) Председник општине Сечањ, дана 29.11.2021 расписује: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА […]

Jавни конкурс

КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2021.ГОДИНУ

На основу члана 57. Статута општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ“, број 3/2019), Одлуке о буџету општине Сечањ за 2021.годину („Службени лист општине Сечањ“, број 18/2020, 2/2021, 3/2021, 9/2021 и 12/2021) и члана 4. Правилника […]

Jавни конкурс

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЈЕДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

Општинска управа општине Сечањ, на основу члана 4. и  94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“, број  21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон, 86/2019-др.закон, 95/2018-др.закон и 157/2020-др.закон), члана 11. и […]

Jавни конкурс

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ГРАЂАНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2021. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима на територији општине Сечањ за 2021. годину I УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС Право учешћа на конкурсу имају грађани који испуњавају следеће услове: да је подносилац пријаве […]