ЗАПИСНИК О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

ЗАПИСНИК – Банатска Дубица
ЗАПИСНИК – Јарковац
ЗАПИСНИК – Бока
ЗАПИСНИК – Јаша Томић
ЗАПИСНИК – Конак
ЗАПИСНИК – Крајишник
ЗАПИСНИК – Неузина
ЗАПИСНИК – Шурјан
ЗАПИСНИК – Сутјеска
ЗАПИСНИК – Сечањ

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА О ИЗБОРНИМ МЕСТИМА

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА Банатске Дубице
ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА Јарковца
ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА Боке
ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА Јаше Томића
ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА Конака
ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА Крајишника
ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА Неузине
ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА Шурјана
ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА Сутјеске
ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА Сечња

РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ РАСПИСАНИХ ЗА 09.05.2021. ГОДИНЕ

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОКА
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАША ТОМИЋ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАРКОВАЦ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КОНАК
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРАЈИШНИК
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НЕУЗИНА
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЧАЊ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СУТЈЕСКА
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ШУРЈАН
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКА ДУБИЦА
РЕШЕЊА О ДЕЛУ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
РЕШЕЊА

ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ РАСПИСАНИХ ЗА 09.05.2021. ГОДИНЕ

УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ РАСПИСАНИХ ЗА 09.05.2021. ГОДИНЕ
РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 09.05.2021. ГОДИНЕ

ОБРАСЦИ ЗА ИЗБОРЕ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ – 2021. ГОДИНЕ

ПРИЈАВА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СПИСАК БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
КОНТРОЛНИЛИСТ ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ
ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И БИРАЧКЕ КОМИСИЈЕ
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКЕ КОМИСИЈЕ НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ БИРАЧКЕ КОМИСИЈЕ И ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ПРИЈАВА ДОМАЋИХ СТРАНИХ ПОСМАТРАЧА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ЗАПИСНИК О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
УВЕРЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ 2021. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ