ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

-Општине Сечањ

Одлука о давању сагласности на правилник о ближем уређивању поступка набавки унутар наручиоца Општине Сечањ
Одлука о измени плана ЈН за 2020. годину – Број: 011-98/2020
Одлука о допуни и измени плана ЈН за 2020. годину – III измена
Одлука о допуни и измени плана ЈН за 2020. годину – II измена
Одлука о допуни и измени плана ЈН за 2020. годину – I измена
План јавних набавки за 2020. годину