ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

-Општине Сечањ

План ЈН за 2021. годину – III измена-пречишћени текст
Одлука о допуни и измени плана ЈН за 2021. годину – III измена
План ЈН за 2021. годину – II измена-пречишћени текст
Одлука о допуни и измени плана ЈН за 2021. годину – II измена
Одлука о допуни и измени плана ЈН за 2021. годину – I измена
Одлука о усвајању плана ЈН за 2021. годину