ЈАВНИ УВИД И ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕˮ

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21), Министарство заштите животне средине оглашава

ЈАВНИ УВИД И ЈАВНУ РАСПРАВУ
О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ
ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА
„ПОТАМИШЈЕˮ

     Предео изузетних одлика „Потамишје” налази се на територији општина Сечањ (КО Јаша Томић, КО Шурјан, КО Бока, КО Сечањ, КО Сутјеска и КО Неузина), град Зрењанин (КО Банатски Деспотовац, КО Ботош, КО Томашевац, КО Орловат, КО Фаркаждин, КО Чента), општина Ковачица (КО Уздин и КО Идвор) и општина Опово (КО Сакуле, КО Баранда и КО Опово).

     1. ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕˮ, ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 20 ДАНА, ОД 17. МАЈА 2023. ГОДИНЕ ДО 5. ЈУНА 2023. ГОДИНЕ.

     Нацрт уредбе о проглашењу Предела изузетних одлика „ПОТАМИШЈЕ” и студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које је на основу овлашћења сходно чл. 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 10:00  до 13:00 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, соба 668 и Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, Радничка 20а, као и на сајту Министарства заштите животне средине и Покрајинског завода за заштиту природе.
     Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 5. јуном 2023. године, доставити у писаној форми примедбе на документа о заштити Министарству заштите животне средине

  • поштом или на писарницу, са назнаком ПИО „ПОТАМИШЈЕˮ – Јавни увид о заштити,
  • електронским путем на e-mail адресу lidija.stevanovic@eko.gov.rs

     2. ЈАВНА РАСПРАВА О ДОКУМЕНТИМА О ЗАШТИТИ одржаће се у следећим терминима:

12. јуна 2023. године

  • са почетком у 10.00 часова у просторијама Општине Ковачица, Велика сала, Улица Маршала Тита 50;
  • са почетком у 13.00 часова у просторијама Општине Опово, сала Културног центра, Улица Бориса Кидрича 10;

13.јуна 2023. године

  • са почетком у 10.00 часова у просторијама Општине Сечањ, Већница, Улица Вожда Карађорђа 57;
  • са почетком у 13.00 часова у Зрењанину, у Барокној сали Градске куће, Трг Слободе 10.

     У оквиру јавне расправе биће разматране примедбе достављене током јавног увида.
Јавну расправу води Министарство заштите животне средине.
У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.

     3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине и Покрајинског завода за заштиту природе.

Документ за преузимање
ЈАВНИ УВИД И ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕˮ