ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

-Локална пореска администрација Општине Сечањ

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
ОДЛУКA О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
ОДЛУКA О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА