БИЉАНА САВОВИЋ 

-Помоћник председника Општине

У ПРИПРЕМИ

КОНТАКТ:
тел:  
мобилни:  069/ 80 23 402
фаx:  
е-маил:  
веб: www.secanj.ls.gov.rs


ОПИС ПОСЛА

  • организује послове на праћењу реализације стратегије економског развоја општине и учествује у праћењу и реализацији пројеката из области локалног и економског развоја;
  • успоставља контакте и стара се и привлачењу нових
  • инвеститора у општини;
  • предлаже и даје мишљења о потребним мерама за ефикасан и
  • успешан развој и активности из области локалног економског развоја;
  • прати и решава питања задовољавања одређених потреба грађана занатства, туризма, угоститељства и у другим областима од интереса за општину;
  • обавља и друге послове по налогу председника и начелника Општинске управе.