СЛОБОДАН РЕПАЦ 

-Помоћник председника за област урбанизма и пољопривреде

У ПРИПРЕМИ

КОНТАКТ:
тел:  
мобилни:  069/ 80 23 415 
фаx:  
е-маил:  
веб: www.secanj.ls.gov.rs


ОПИС ПОСЛА

  • предлаже пројекте од значаја за општину у области урбанизма и пољопривреде;
  • сачињава мишљење у вези са питањима која су од значаја за урбанизам и пољопривреду;
  • координира рад општине над реализацијом осталих заједничких пројеката општине са помоћним и страним финансијским органима и организацијама;
  • сарађује са свим органима и институцијама која располажу подацима неопходним за обављање послова из његове надлежности;
  • обавља и друге послове по налогу председника и начелника Општинске управе.