ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 20 kV ОД ТС 110/20kV „БЕГЕЈЦИ“ ДО ПОСТОЈЕЋЕГ ГВОЗДЕНО-РЕШЕТКАСТОГ СТУБА 20 kV ДАЛЕКОВОДА У УЛИЦИ САВЕ КОВАЧЕВИЋА У СЕЧЊУ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 20 kV ОД ТС 110/20kV „БЕГЕЈЦИ“
ДО ПОСТОЈЕЋЕГ ГВОЗДЕНО-РЕШЕТКАСТОГ СТУБА 20 kV ДАЛЕКОВОДА
У УЛИЦИ САВЕ КОВАЧЕВИЋА У СЕЧЊУ
361 KБ