ПЛАН ПРИМЕНЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ОД УТИЦАЈА НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2
ШЕМА ПОСТУПКА КОД ПОТВРЂЕНОГ СЛУЧАЈА И ШЕМА ПОСТУПКА КОД ПОЈАВЕ СИМПТОМА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 КОД ЗАПОСЛЕНОГ