Јавне расправе

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДМЕТНОЈ СТУДИЈИ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – „ФАРМА СВИЊА МАССАГРАР ДОО П.Ј. ФАРМА СЕЧАЊ“

ОБАВЕШТЕЊЕ Обавештава се јавност да је поднет захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – „Фарма свиња МАССАГРАР ДОО П.Ј. Фарма Сечањ” која се налази на кат. парцели бр. […]

Јавне расправе

ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2022. ГОДИНУ

ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2022. ГОДИНУ На основу члана 61. Статута општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ број: 3/2019) за који је обавезна јавна расправа Општинско веће општине Сечањ, […]

Јавне расправе

ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ УНАПРЕЂИВАЊА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ 2020-2025

ОБАВЕШТЕЊЕ Обавештава се јавност да ће бити одржана јавна расправа о Нацрту Стратегије унапређивања предшколског васпитања и образовања општине Сечањ 2020-2025 од 27. новембра 2020. до 10. децембра 2020. године. Све примедбе, сугестије и мишљења […]

Јавне расправе

ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2021. ГОДИНУ

ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2021. ГОДИНУ   На основу члана 61. Статута општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ број: 3/2019) за који је обавезна јавна расправа Општинско веће општине […]

Јавне расправе

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДМЕТНОЈ СТУДИЈИ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – „БИО ПАН ГАС 2“

  ОБАВЕШТЕЊЕ Обавештава се јавност да је поднет захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА — „БИО ПАН ГАС 2” (Биогасна електрана снаге 999kWel), чија се реализација планира на […]