ДРАГАНА ЧОРЛИЈА

– Секретар Скупштине општине Сечањ

У ПРИПРЕМИ

КОНТАКТ:
тел:  023/3150-711
мобилни:  069/ 8023442
е-маил:  corlija.dragana@gmail.com
веб: www.secanj.ls.gov.rs


НАДЛЕЖНОСТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ:

  • стара се о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад;
  • руководи радом Одсека за скупштинске послове, организује и обезбеђује законит и ефикасан рад организационе јединице;
  • стара се о правилном распореду послова и о испуњавању радних дужности запослених.