Одлуке и општа акта

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ВОЂЕЊА УПРАВНОГ ПОСТУПКA И ВРШЕЊА УВИДА У СЛУЖБЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
СТАТУТ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

ОДЛУКЕ

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
ОДЛУКА О НАЧИНУ ПАРКИРАЊА ВОЗИЛА И КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ