Одлуке и општа акта

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ВОЂЕЊА УПРАВНОГ ПОСТУПКA И ВРШЕЊА УВИДА У СЛУЖБЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
СТАТУТ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

ОДЛУКЕ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ФУНКЦИОНЕРА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
ОДЛУКА О НАЧИНУ ПАРКИРАЊА ВОЗИЛА И КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ