ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обjедињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.

Систему можете приступити преко https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ и путем Система подносити захтеве.

Врсте поступака:

– издавање локациjских услова;
– издавање грађевинске дозволе;
– издавање привремене грађевинске дозволе;
– издавање решења о измени решења о грађевинскоj дозволи услед промене инвеститора;
– издавање решења о измени решења о грађевинскоj дозволи;
– приjава радова;
– приjава завршетка израде темеља;
– приjава завршетка обjекта у конструктивном смислу;
– достављање техничке документациjе;
– прикључење обjекта на инфраструктуру;
– издавање употребне дозволе;
– издавање решења коjим се одобрава извођење радова односно промена намене обjекта (члан 145)

Упутство – формати електронских докумената техничке документациjе и достављање у ЦЕОП-у

Поступци коjи не припадаjу спровођењу обjедињене процедуре:

– издавање информациjе о локациjи;
– издавање дозволе о уклањању обjекта, односно његовог дела;
– укњижба обjекта и додела кућног броjа;