ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКАТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

-Општине Сечањ

„МАССАГРАР“ ДОО Нови СадОбјављено
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ –„Фарма свиња МАССАГРАР ДОО П.Ј. Фарма Сечањ“19/08/2021
РЕШЕЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – „Фарма свиња МАССАГРАР ДОО П.Ј. Фарма Сечањ“01/09/2021
„ФРИГЛО“ ДОО СечањОбјављено
РЕШЕЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – „Доградња и реконструкција фабрике за хладну прераду поврћа
са хладњачом“
30/03/2021
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – „Доградња и реконструкција фабрике за хладну прераду
поврћа са хладњачом“
19/03/2021
Идејно решење19/03/2021
Услови у погледу мера заштите од пожара19/03/2021
„TEЛЕКОМ СРБИЈА“ АД ИЈ ЗрењанинОбјављено
РЕШЕЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – „БАЗНA СТАНИЦA МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ „ЗРУ-64 НЕУЗИНА“14/12/2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – „TEЛЕКОМ СРБИЈА“ АД ИЈ Зрењанин23/11/2020
ЗАХТЕВ за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ „ЗРУ-64 НЕУЗИНА“ на животну средину23/11/2020
Решења о одобрењу за прикључење (ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ)23/11/2020
Идејно решење23/11/2020
МУП – Тумачење противпожарне сагласности23/11/2020
Сагласност за постављање кабинета23/11/2020
Уговор о закупу23/11/2020
Копија катастарског плана водова23/11/2020
ПП „Победа“ ДОО БокаОбјављено
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ПП „Победа“ ДОО Бока 21/08/2020
„VIP MOBILE“ ДОО БЕОГРАДОбјављено
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – „VIP MOBILE“ ДОО БЕОГРАД01/07/2020
„БИО ПАН ГАС 2“ ДОО СечањОбјављено
РЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА „БИО ПАН ГАС 2“26/10/2020
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДМЕТНОЈ СТУДИЈИ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – „БИО ПАН ГАС 2“07/08/2020
РЕШЕЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – „БИО ПАН ГАС 2“06/07/2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – „БИО ПАН ГАС 2“ ДОО СЕЧАЊ22/06/2020