Услови коришћења WEB сајта Општине Сечањ

Ко смо ми

Наша адреса веб места је: https://secanj.ls.gov.rs

Увод

Услови коришћења WEB сајта Општине Сечањ представљају правни споразум између Вас и Општине Сечањ. Приступом, претраживањем и/или употребом овог WEB сајта потврђујете да сте прочитали и разумели ове услове и да сте са њима сагласни те се обавезујете да поступате у складу са свим важећим законима и прописима.

 

Коришћење WEB  сајта

Општина Сечањ Вас овлашћује да прегледате и преузимате материјале са овог WEB сајта, под условом да задржите сва обавештења о ауторским правима и другим власничким правима која су садржана у оригиналним материјалима, и уз поштовање одредаба Закона о заштити података о личности.

Материјале на овом WEB сајту не смете мењати на било који начин, користити их на било којој другој WEB локацији или рачунарској мрежи у било какве сврхе. Материјали на овом WEB сајту су заштићени ауторским правима и свако неовлашћено коришћење може представљати кршење закона о ауторским правима, жигу или других закона.

WEB странице и пратећа документација се могу користити искључиво у информативне сврхе и не могу се користити за комерцијалне потребе.

Слике се могу користити за редакцијске потребе без надокнаде под условом да се наведе извор коришћења.

 

Политика линковања

Драго нам је да желите да на Ваш сајт поставите линк ка нашој WEB страници. Међутим, задржавамо право да повучемо дозволу да се повежете са нашим WEB сајтом у било ком тренутку. Дозволе се дају под условом да се поштују следећа правила:

Линк мора да указује на почетну страницу WEB сајта Општине Сечањ. У изузетним случајевима линк може да води на неку другу страницу, али се у том случају мора тражити писано одобрење. WEB страница Општине Сечањ се мора отварати у новом прозору.

Обавештење о постављању линка на почетну страну WEB презентације Општине потребно је послати на е-маил адресу objava@secanj.ls.gov.rs. У поруци је потребно навести адресу (URL) преко које се може приступити страници са линком.

 

Употреба логотипа Општине

Употреба логотипа Oпштине није дозвољенa без изричите сагласности Општине Сечањ. Захтев за коришћење логотипа Општине можете послати на адресу objava@secanj.ls.gov.rs са тачно назначеном сврхом и местом коришћења.

 

Одрицање одговорности

Општина Сечањ чини напоре да садржај овог WEB сајта буде ажуран, тачан и комплетан. Међутим, како не можемо у потпуности искључити могућност појаве грешака, Општина Сечањ се одриче одговорности за тачност и комплетност материјала представљеног на овом сајту и неће сносити одговорност за губитак, материјалну или нематеријалну штету, директну или индиректну према трећим лицима насталу употребом садржаја преузетих са овог WEB сајта.

 

 Линкови са интернет сајтовима трећих лица

 secanj.ls.gov.rs садржи линкове других интернет сајтова чији власник или корисник није Општина Сечањ. Такви линкови су обезбеђени искључиво да би вама пружили што више информација. Општина Сечањ не контролише и није одговоранa за рад, садржај, политику приватности или безбедност ових сајтова. Општина Сечањ не контролише садржај или производе или услуге доступне на овим интернет сајтовима. Ако успоставите везу са таквим интернет сајтовима преко линка на нашем интернет сајту, то чините на сопствени ризик и без одговорности Општине Сечањ.

 

Ваша употреба интернет сајта

Садржај интернет сајта може садржати нетачне податке или штампарске грешке. Промене на интернет сајту се могу направити периодично у било ком тренутку и без обавештења. Међутим, општина Сечањ се не обавезује да редовно ажурира информације садржане на овом интернет сајту. Такође, општина Сечањ не гарантује да ће интернет сајт функционисати без прекида или грешака, да ће недостаци бити благовремено исправљани или да је интернет сајт компатибилан са вашим хардвером или софтвером. Информације дате на овом интернет сајту не треба тумачити као савете за доношење одлука било које врсте.

 

 

Ауторска права

Copyright © Општине Сечањ
Вожда Карађорђа 54
23240 Сечањ