Програмска документа

У ПРИПРЕМИ

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Сечањ у 2020. години
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Сечањ у 2019. години
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2019. годину
Програм руралног развоја општине Сечањ 2019-2020. са акционим планом