ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020

– Општине Сечањ
РБНАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕДОКУМЕНТАЦИЈАРОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
19.ЈН бр. 19/2020

ЈАВНА НАБАВКА-ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА (ЛОКАЛ)
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора
Продужење рока за подношење понуда – II
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одговор на питање – III
Продужење рока за подношење понуда – I
Измена конкурсне документације
Одговор на питање – II
Одговор на питање – I
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
02.10.2020.
до 13h
24.08.2020.
до 13h

21.08.2020.
до 13h
18.ЈН бр. 17/2020

ЈАВНА НАБАВКА-УСЛУГА ХВАТАЊА ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА И ОДНОШЕЊЕ АНИМАЛНОГ ОТПАДА
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
24.07.2020.
до 13h
17.ЈН бр. 16/2020

ЈАВНА НАБАВКА-УСЛУГА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
03.08.2020.
до 14h
16.RHP-W8-CMG/COMP3-DG-2019/4

ЈАВНА НАБАВКА-РЕГИОНАЛНИ СТАМБЕНИ ПРОГРАМ-ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Грађевински-материјал.zip
30.07.2020.
до 12h
15.ЈН бр. 15/2020

ЈАВНА НАБАВКА-УСЛУГА СУЗБИЈАЊА ПОЉСКИХ ГЛОДАРА
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
29.06.2020.
до 14h
14.ЈН бр. 14/2020

ЈАВНА НАБАВКА-УСЛУГА СУЗБИЈАЊА АМБРОЗИЈЕ
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
29.06.2020.
до 13h
13.ЈН бр. 13/2020

ЈАВНА НАБАВКА-ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
16.06.2020.
до 13h
12.ЈН бр. 12/2020

ЈАВНА НАБАВКА-УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Одговор на питање – I
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
16.06.2020.
до 13h
11.ЈН бр. 11/2020

ЈАВНА НАБАВКА-УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Одговори на питања
Измене и допуне конкурсне документације
Продужење рока за подношење понуда
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
17.06.2020.
до 14h
16.06.2020.
до 14h
10.ЈН бр. 10/2020

ЈАВНА НАБАВКА-КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
Обаштење о закљученом уговору
Oдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
16.06.2020.
до 14h
9.ЈН бр. 09/2020

ЈАВНА НАБАВКА-РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одговори на питања
Продужење рока за подношење понуда
Измена и допуна конкурсне документације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
29.06.2020.
до 12h
17.06.2020.
до 14h
16.06.2020.
до 14h
8.ЈН бр. 07/2020

ЈАВНА НАБАВКА-РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БАНАТСКА ДУБИЦА
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Koнкурсна документација
Позив за подношење понуда
29.06.2020.
до 14h
7.ЈН бр. 08/2020

ЈАВНА НАБАВКА-РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БОКА
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Одговори на питања
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
03.06.2020.
до 14h
6.ЈН бр. 06/2020

ЈАВНА НАБАВКА-УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Продужење рока за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
15.06.2020.
до 14h
12.06.2020.
до 14h
5.ЈН бр. 04/2020

ЈАВНА НАБАВКА-УСЛУГА УВОЂЕЊА ВИДЕО НАДЗОРА
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Одговори на питања
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
04.05.2020.
до 13h
4.ЈН бр. 05/2020

ЈАВНА НАБАВКА-УСЛУГА-СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА- ПОМОЋ У КУЋИ
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
13.04.2020.
до 14h
3.ЈН бр. 03/2020

ЈАВНА НАБАВКА-УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
04.03.2020.
до 14h
2.ЈН бр. 02/2020

ЈАВНА НАБАВКА-ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Одговори на питања – I
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
18.02.2020.
до 14h
1.ЈН бр. 01/2020

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
30.01.2020.
до 14h