Јавни оглас

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Сечањ Комисија за спровођење поступка отуђења и прибављања грађевинског земљиштаБрој: 011-55/2024-VI Дана: 04.03.2024. године Сечањ На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, […]

Јавни оглас

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА СЛУШАОЦЕ ВОЈНОСТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ РОДА АВИЈАЦИЈЕ

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ р а с п и с у ј е Јавни оглас за пријаву кандидата за слушаоце војностручног оспособљавања за резервне официре Војске Србије рода авијације  На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени […]

Јавни оглас

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Сечањ Комисија за спровођење поступка отуђења и прибављања грађевинског земљиштаБрој: 011-354/2023-VI Дана: 4.12.2023. године Сечањ На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, […]

Јавни оглас

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА И ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ СЕЧАЊ – 2. КРУГ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној […]

Јавни оглас

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Сечањ Комисија за спровођење поступка отуђења и прибављања грађевинског земљиштаБрој: 011-264/2023-VI Дана: 28.9.2023. године Сечањ На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, […]