ЧЛАНОВИ ЖАЛБЕНE КОМИСИЈE 

Општинe Сечањ

У ПРИПРЕМИ

  1. Весна Милићевић, дипл. правник, председник комисије.
  2. Драгана Чорлија, дипл. правник, члан.
  3. Марко Угрчић, дипл. правник, члан.
  4. Дејана Милошевић, дипл. економиста, члан.
  5. Зоран Рикало, средња стручна спрема, члан.
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ