ЉИЉАНА КИТИЋ

-Заменик председника општине

У ПРИПРЕМИ

КОНТАКТ:
тел:  023/3150-717
е-маил: 
веб: www.secanj.ls.gov.rs


Заменик председника општине замењује председника општине у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.