МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

Назив Адреса Телефон Е-маил
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА БАНАТСКА ДУБИЦА Божидара Кошића 12 023/ 3859-030 mkbanatskadubica@beotel.net
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА БОКА Иве Лоле Рибара 023/ 3846-610 mkboka@beotel.net
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ЈАРКОВАЦ Трг проф. др Станислава Букурова 14 023/ 3857-010 mkjarkovac@beotel.net
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ЈАША ТОМИЋ  Маршала Тита 80 023/ 3848-234 mkjasatomic@beotel.net
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА КОНАК Маршала Тита 28  023/ 3856-010 mkkonak@beotel.net
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА КРАЈИШНИК Жарка Зрењанина 15 023/ 3854-010 mkkrajisnik@beotel.net
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА НЕУЗИНА Ђуре Рашкова 72  023/ 3852-210 mkneuzina@beotel.net
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА СУТЈЕСКА Бориса Кидрича 28/б 023/ 3851-030 mksutjeska@beotel.net
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ШУРЈАН Маршала Тита 7 023/ 3855-038 mksurjan@beotel.net