ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА

У ПРИПРЕМИ

ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ Одељење за урбанизам, путну привреду, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, општу управу, имовинско-правне, скупштинске и заједничке послове
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА Име и презиме: Драго Вуковић
Радно место: ПОСЛОВИ УРБАНИЗМА, ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА, САОБРАЋАЈА И ВЕЗА
Телефон: 069/80 23 478
Адреса : Вожда Карађорђа 57
е-маил:
Програм пописа незаконито изгређених објеката на територији општине Сечањ по зонама и целинама (2015) – ДЕЦЕМБАР