АРСЕН ПЛАХИН

-Председник Скупштине општине Сечањ

У ПРИПРЕМИ

КОНТАКТ:
тел: 023/3150-720
мобилни: 069/ 8036607
е-маил: predsednikso@secanj.ls.gov.rs
веб: www.secanj.ls.gov.rs


НАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ:

  • организује рад Скупштине општине;
  • сазива и председава њеним седницама;
  • остварује сарадњу са Председником општине и Општинским већем;
  • стара се о остваривању јавности рада;
  • потписује акта која Скупштина општине доноси и
  • обавља друге послове утврђене статутом и пословником Скупштине општине.