ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДМЕТНОЈ СТУДИЈИ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – „БИО ПАН ГАС 2“

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност да је поднет захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА — „БИО ПАН ГАС 2” (Биогасна електрана снаге 999kWel), чија се реализација планира на кат. парцели бр. 950/8, КО Сечањ, на територији општине Сечањ, од стране носиоца пројекта „БИО ПАН ГАС” ДОО Сечањ, из Сечња.

Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја, овај орган ће обезбедити ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја у канцеларији сарадника за заштиту животне средине, у улици Вожда Карађорђа бр. 57, канцеларија бр. 12. у Сечњу, у периоду од 07.08.2020 г. до 27.08.2020 г. у времену од 10 до 13 часова.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о предметној студији о процени утицаја биће одржана у просторијама Мале већнице, у улици Вожда Карађорђа бр. 57. у Сечњу, дана 31.08.2020 г. са почетком од 12 часова.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач студије.

ОБАВЕШТЕЊЕ