ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2021. ГОДИНУ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2021. ГОДИНУ

 

На основу члана 61. Статута општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ број: 3/2019) за који је обавезна јавна расправа Општинско веће општине Сечањ, на 5. седници одржаној дана 17.11.2020. године, доноси:

ОДЛУКУ

  1. Одобрава се спровођење јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Сечањ за 2021. годину;
  2. Усваја се Програм Јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Сечањ за 2021. годину, који је саставни део ове Одлуке;
  3. Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Сечањ за 2021. годину, спроводи се у периоду од: 17.11.2020. године до 07.12.2020.године.
ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2021. ГОДИНУ