ЈАВНA РАСПРАВA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

ЈАВНA РАСПРАВA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНA РАСПРАВA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2019. ГОДИНУ

Организује се Јавна расправа у складу са чланом 2. и 40. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ иброј 129/07,101/16,47/2018) одржати јавна расправа о буџету општине Сечањ за 2019 годину у делу планирања инвестиција.

Сви заинтересовани могу да присуствују јавној расправи која ће се одржати 20.12.2018. године у 13 часова у згради општине Сечањ, сала општинског већа, улица Вожда Карађорђа 57 Сечањ.

Обавештење