ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2024. ГОДИНУ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

На основу Закона о потврђивању споразума о зајму (Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговориˮ, број 6/22), Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Сечањ бр. 02-158/2024-V од 16.05.2024. године, члана 18. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“ бр. 02-254/2023-VI од 04.08.2023. године, Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији Општине Сечањ бр. 011-232/2023-VI од 22.08.2023. године и одлуке Општинског већа општине Сечањ о расписивању јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова које ће реализовати привредни субјекти по Јавном позиву за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији општине Сечањ број 011-185/2024-V од  26.06.2024. године,  објављује се 

ЈАВНИ ПОЗИВ

  за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Сечањ за 2024. годину

У складу са чланом 18. Правилникарасписује се Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Сечањ за 2024. годину ( у даљем тексту: Јавни позив). Мере енергетске санације спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката.        

Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Сечањ.

I. ПРЕДМЕТ СУФИНАНСИРАЊA МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Предмет Јавног позива је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача

2) постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору

3) постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице

4) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на гас,

5) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно горивоили електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу

6) уградња топлотних пумпи

7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора.

8) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде;

9) уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а  максимално до и једнако 10,8 kW;

10) Израда техничке документације према важећој законској регулативи

Документа за преузимањеобјављено/ажурирано
Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је image.pngЈАВНИ ПОЗИВ10.7.2024.
Прилог 1 – ПРИЈАВА10.7.2024.
Прилог 2 – Информација о потребној техничкој документацији за примену мера енергетске санације и законској регулативи по којој се изводе радови ( попуњава ЈЛС – Комисија за реализацију мера енергетске санације уз помоћ органа надлежног за грађевинске послове )10.7.2024.
ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА/ИЗВОЂАЧА РАДОВА19.4.2024.
Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је image.pngОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА10.7.2024.
Документ за преузимање
Пријава и ценовник
објављено/ажурирано
ABI SOLAR BALKAN2.10.2023.
Alu & Pvc project 2.10.2023.
Aluminim line DOO Novi Sad 2.10.2023.
Aton solar doo Банатски Карловци 2.10.2023.
BES HEAT PUMP DOO SENTA 2.10.2023.
Darmatic TR 2.10.2023.
Green Watt Innovations d.o.o Beograd – Palilula
Допуна
Green Watt Innovations d.o.o Beograd – Palilula
2.10.2023.

11.4.2024.
Maber comerc doo Smederevo 2.10.2023.
MY GREEN HOME inc DOO PANČEVO 2.10.2023.
PANDA GROUP WINDOWS SOLUTIONS DOO RUMA 2.10.2023.
АНА СТАМЕНКОВИЋ ПР РАДЊА ЗА УГРАДЊУ СТОЛАРИЈЕ СОЛАРНИХ СИСТЕМА И ГРЕЈАЊА И ТРГОВИНУ СОРАБИ РС ВРАЊЕ 2.10.2023.
БЕТАТРОН ДОО 2.10.2023.
Друштво за производњу ПВЦ профила и столарије, грађевинарство и промет робом ВУЈИЋ-ИНВЕСТ ДОО Ваљево 2.10.2023.
Давор Милиновић ПР Грађевинска радња Драницо Жититште 2.10.2023.
ДОО С.О.К. Краљево 2.10.2023.
Друштво за изградњу промет и услуге ТЕЛЕФОН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Београд – Земун 2.10.2023.
ЗДРАВКО МИЛАНКОВ ПР СЕРВИС БЕЛЕ ТЕХНИКЕ, ПОСТАВЉАЊЕ КЛИМАТИЗАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТРГОВИНА КЛИМА ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН“
Допуна
ЗДРАВКО МИЛАНКОВ ПР СЕРВИС БЕЛЕ ТЕХНИКЕ, ПОСТАВЉАЊЕ КЛИМАТИЗАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТРГОВИНА КЛИМА ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН“
2.10.2023.


16.10.2023.
Stefan Zubac PR Proizvodnja i ugradnjа PVC stolarije INKA PVC Sečanj2.10.2023.
Предузеће за производњу, промет и услуге МТ-Коmех д.о.о, Београд (Раковица)2.10.2023.
NIVAS CO2.10.2023.
Бранислав Радосављевић ПР грађевина производња уградња и сервис ролетни венецијанера и слично и трговина МРАК Зрењанин 4.10.2023.
Euro pvc 4.10.2023.
Владислав Новаков ПР Инжењеске делатности АМБ ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ 4.10.2023.
SZR ARSHOUSE9.10.2023.
Маријана Алексић ПР Архитектонска делатност ЕМ ХОУСЕ Нови Сад 9.10.2023.
BEL DOO EXPORT – IМPORT9.10.2023.
NSV DOO9.10.2023.
Alijans Pro DOO16.10.2023.
Самостална занатска радњањ ЕЛСОЛ Никола Николић предузетник16.10.2023.
Маратон д.о.о. Ћуприја16.10.2023.
SR „SB ROLOPLAST“16.10.2023.
Megaplast DOO Novi Sad16.10.2023.
ПМН ДОО БЕОГРАД23.10.2023.
СЗР „EXALPLAST”25.3.2024.
Portico DM Doo Žitište10.6.2024.
Жалбени механизам за Пројекат Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији
Документа за преузимање
објављено/ажурирано
Жалбени механизам за Пројекат Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији20.10.2023.
Летак Жалбени механизам20.10.2023.
Жалбени формулар20.10.2023.