ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОДЕЛОМ 2 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

I Предмет јавне набавке

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена избеглицама, које имају пребивалиште/боравиште на територији општине, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а којима је помоћ неопходна за побољшање услова становања (у даљем тексту: корисник), односно не односи се на објекте који су условни за становање, као ни на објекте код којих би се доделом Помоћи искључиво подигла енергетска ефикасност објекта.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за набавку грађевинског материјала и опреме неопходног за побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала и опреме износи до 800.000,00 динара, а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи 250.000,00 динара, по породичном домаћинству корисника.

Помоћ је наменска и додељује се за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичних домаћинстава корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији општине, и то за: изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), изградњу/доградњу санитарног чвора, хидроизолацију зидова, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

Опрема се искључиво односи на санитарни материјал, електро и водоводни материјал и бојлере за купатило/кухињу, а не односи се на набавку намештаја и електричних кућних апарата.

Документ за преузимaње
ЈАВНИ ПОЗИВ