ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ КУПОВИНИ 2 СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

I. Предмет јавног позива

Корисници Помоћи су породице избеглица, које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице које живе у приватном смештају без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији и која испуњавају прописане услове за избор корисника, а које живе на територији Општине, а неопходна им је помоћ за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности у циљу стварања и побољшања њихових услова становања и која испуњавају прописане услове и критеријуме за избор корисника (у даљем тексту: Корисници).

Помоћ из члана 1. реализује се доделом средстава Општини намењених породицама избеглица, које живе на територији Општине.

Сеоска кућа са окућницом за коју се подноси Пријава за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица куповином сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности (у даљем тексту: Пријава) на Јавни позив за избор корисника помоћи (у даљем тексту: Јавни позив), не мора се налазити на територији Општине, већ се може налазити у било којој јединици локалне самоуправе на територији Републике Србије, ван територије АП Косова и Метохије.

Подносилац Пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у Пријави не могу да буду у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности је бесповратна и одобрава се у максималном износу до 1.950.000,00 динара.

Износ за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности одобрава се у максималном износу до 1.950.000,00 динара.

Изабрани корисник помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности може додатно да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће у износу до 50% од износа из става 2. овог члана.

Уколико корисник не учествује сопственим средствима у плаћању купопродајне цене, а вредност сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању прелази износ од 1.950.000,00 динара, пријава се одбија.

Уколико корисник учествује сопственим средствима, а вредност сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности прелази износ од 2.925.000,00 динара, пријава се одбија.

Документ за преузимaње
ЈАВНИ ПОЗИВ