НАРЕДБA О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ КОВИД-19 – 22.12.2020.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 87-10/2020-01
Дана: 22.12.2020. године
Сечањ

На основу Члана 43. Став 1. Тачка 7. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени Гласник РС”, Бр.87/2018) Члана 10. Уредбе о саставу начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („СЛ. Гласник РС”, Бр.27/2020) и одлуке о проглашењу ванредне ситуације Бр: 02-67/2020 од 01.12.2020 године, штаб за ванредне ситуације општине Сечањ на телефонској седници одржаној 22.12.2020. године, доноси следећу:

Н А Р Е Д Б У
о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19

 1. Наређује се привредним субјектима који обављају делатност у трговинским форматима (продавнице и други малопродајни трговински објeкти у којима се обавља продаја прехрамбених производа) и самосталним малопродајним објектима у којима се трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци) који врше услуге на територији општине Сечањ, да радно време организују у периоду од 05 00 до 21 00 часова, као и суботом и недељом.
 2. Наређује се привредним субјектима који обављају угоститељску делатност да у угоститељским објектима (ресторани, кафићи, баште угоститељских објеката, барова, клубови и слично) могу радити само радним данима (од понедељка до петка) од 05 00 до 20 00 часова. Током радног времена није дозвољено непосредно извођење музике (музика уживо), а после 17 00 часова није дозвољена музика у било ком облику.
 3. Наређује се позориштима, биоскопима и другим установама културе да радно време организују у периоду од 05 00 до 21 00 часова.
 4. Наређује се приређивачима посебних и класичних игра на срећу (кладионице, играонице и сл), могу радити само радним данима (од понедељка до петка) од 05 00 до 20 00 часова.
 5. Наређује се привредним субјектима у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони. фризерски сапони, салони лепоте) могу радити само радним данима (од понедељка до петка) од 05 00 до 20 00 часова.
 6. Ограничења из Тачке 1. и 2. ове наредбе не односе се на апотеке у обављању апотекарске делатности, бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива и кетеринг – достава хране.
 7. Наређује се спортским организацијама да тренажне процесе морају завршити до 20 часова.
 8. Наредбом су обухваћене и следеће активности:
 • Забрана окупљања у затвореном и отвореном простору више од 5 лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од 2 метра и одговарајуће мере личне заштите.
 • У свим затвореним просторијама обавезно ношење маски и поштовање физичке дистанце од 2 метра.
 • Забрана организовања свечаности као и организовања спортских и других забавних манифестација.
 • Пуна примена свих превентивних мера у установама предшколског васпитања и образовања,
 • У основним и средњим школама одложити окупљања а испите организовати уз примену свих мера личне заштите ( физичка дистанца од 2 метра, обавезно ношење маске или визира и рукавица).
 • Спровођење мера заштите у верским објектима и приликом вршења верских обреда,
 • Спровођење мера заштите у козметичким, фризерским салонима, салонима лепоте (маске и рукавице).
 • Честа дезинфекција свих јавних објеката.
 1. Наређује се надлежним службама општинске управе општине Сечањ да врше појачан инспекцијски надзор над применом мера из ове наредбе.
 2. Ова наредба примењује се од 22.12.2020. године.
НАРЕДБA О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ КОВИД-19 – 22.12.2020.