ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ МЕРА ЗА СУЗБИЈАЊЕ ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА

ОПШТИНА СЕЧАЊ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Дана 24.7.2023. године Министарство пољопривреде, шумарства и  водопривреде, Управа за ветерину донела је решење бр. 323-02-00007/2023-05/105 којим насељено место Сечањ проглашава зараженим подручјем од заразне болести АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА.

Угорженим од заразне болести АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА проглашено је подручје насељених места Бусење, Јаша Томић, Шурјан, Бока, Сутјеска и Крајишник.

Дана 2.8.2023. године Министарство пољопривреде, шумарства и  водопривреде, Управа за ветерину донела је Решење о измени решења бр. 323-02-00007/2023-05/105 од дана 24.7.2023. године, бр. 323-02-00007/2023-05/122 којим је као меру за сузбијање и искорењивање афричке куге свиња предвидела „Убијање домаћих свиња на свим газдинствима, из превентивних разлога, све у циљу спречавања ширења болести“.

У прилогу овог обавештења налазе се горе поменута решења, у којима се грађани могу упознати са осталим мерама које је наложила Управа за ветерину, која је једина надлежна за одређивање мера за сузбијање и искорењивање заразне болести АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА.

Документ за преузимање
РЕШЕЊЕ