ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА КОНКУРСА

На основу Одлуке Управног одбора Локалног фонда за развој пољопривреде у општини Сечањ, донете на основу недовољног броја пристиглих пријава на Конкурс за подстицајна средства из Локалног фонда за развој пољопривреде у општини Сечањ у 2024. години обавештавају се сви заинтересовани учесници о продужењу рока конкурса.


Садржај и процедура конкурисања објављена у тексту Конкурса од 26. априла 2024. године остаје непромењена.


Конкурс за подстицајна средства из Локалног фонда за развој пољопривреде у општини Сечањ у 2024. години остаје отворен до 04. јуна 2024. године.


Захтеви поднети након истека наведеног рока, као и некомплетни захтеви неће бити разматрани.


За додатне информације молимо вас контактирајте:

1. Фондација Ана и Владе Дивац
    Милијан Мараш, 062/778793, milijan.maras@divac.com
2. Регионални центар за друштвено-економски развој – Банат
    Дејан Ненадовић, 064/5557379, privreda@rcrbanat.rs
3. Општина Сечањ
    Љиљана Јовичић, 069/8023441, klersecanj@gmail.com

Документ за преузимaње
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА КОНКУРСА