ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са мерама Владе Републике Србије које су донете у циљу спречавања ширења КОРОНА вируса а придржавајући се процедура и начина рада у периоду ванредног стања Интер-ресорна комисија за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом, ради и у ванредном стању тако што ће са подносиоцима захтева комуницирати путем телефона.

Захтеви се могу подносити електронским путем на следећу e-mail адресу: sosecanj@beotel.net или путем поште.

Контакт особа је Координатор Интер-ресорне комисије Марко Угрчић, тел: 069/80-23-482.

Приспели захтеви решаваће се по приоритету, тако што ће се најпре донети мишљења којима се предлаже подршка за укључивање ученика у наставу на даљину, а затим захтеви у којима се траже мере додатне подршке.

Мишљење комисије благовремено ће добити и деца која се уписују у први разред основне и у први разред средње школе.

Информације о функционисању детета Комисија ће прикупити различитим техникама и од више особа које добро познају дете.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ИНТЕР-РЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ