ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ, УЧЕШЋЕ У КУПОВИНИ, ОДНОСНО КУПОВИНУ ПОРОДИЧНО-СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ИЛИ СТАНА ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА

Уредбу о условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета, обрасце захтева за остваривање права, као и списак потребне документације коју је потребно приложити уз захтев можете преузети/погледати овде:

Документи за преузимање
УРЕДБУ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ, УЧЕШЋЕ У КУПОВИНИ, ОДНОСНО КУПОВИНУ ПОРОДИЧНО-СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ИЛИ СТАНА ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА
ОБРАЗАЦ ЗА ЕВИНДЕТИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ЧЛАНА 25 А ЗАКОНА О ФИНАНСИСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
ОДЛУКА О ИЗНОСУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ, УЧЕШЋЕ У КУПОВИНИ, ОДНОСНО КУПОВИНУ ПОРОДИЧНО-СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ИЛИ СТАНА ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА У 2022. ГОДИНИ
ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ, УЧЕШЋЕ У КУПОВИНИ, ОДНОСНО КУПОВИНУ ПОРОДИЧНО-СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ИЛИ СТАНА ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА МАЈКЕ
ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ, УЧЕШЋЕ У КУПОВИНИ, ОДНОСНО КУПОВИНУ ПОРОДИЧНО-СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ИЛИ СТАНА ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА ОТАЦ