Jавни конкурс

КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. УСЛОВИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ И АМАТЕРСКО КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА ТРЕБА ДА ИСПУНИ На конкурсу може да учествује удружење које је: регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. […]

Jавни конкурс

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

Орган у коме се попуњавају радна места: Општинска управа општине Сечањ, Сечањ, Вожда Карађорђа 57
Радна места која се попуњавају:
ШЕФ ОДСЕКА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПОСЛОВИ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

[…]

Jавни конкурс

КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2022.ГОДИНУ

1. УСЛОВИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ И АМАТЕРСКО КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА ТРЕБА ДА ИСПУНИ На конкурсу може да учествује удружење које је: регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. […]