Oбавештење за јавност

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ О ОДУСТАЈАЊУ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Обавештавамо грађане Општине Сечањ да је привредни субјекат „Alba-promet“ ДОО из Руме одустао од учешћа у Јавном Конкурсу за суфинанирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима на теритроији Општине Сечањ за 2021. годину. […]

Вести

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА “РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА У ОПШТИНИ СЕЧАЊ, У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА БОКА, ЈАРКОВАЦ И НЕУЗИНА”

Данас је у кабинету Предрага Рађеновића, председника општине Сечањ, одржан технични састанак у оквиру реализације пројекта “Рехабилитација путева у општини Сечањ, у насељеним местима Бока, Јарковац и Неузина”. Вредност радова износи близу 190 милиона динара, […]

Jавни позив

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и […]

Jавни конкурс

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ГРАЂАНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2021. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима на територији општине Сечањ за 2021. годину I УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС Право учешћа на конкурсу имају грађани који испуњавају следеће услове: да је подносилац пријаве […]

Jавни позив

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

На основу јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији Општине Сечањ од дана 14.07.2021. године, утврђује се коначна ранг листа привредних субјеката. Коначну ранг листу можете погледати […]