Јавни оглас

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Сечањ Комисија за спровођење поступка отуђења и прибављања грађевинског земљиштаБрој: 011-36/2023-VI Дана: 13.02.2023. године Сечањ   На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник […]