ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

I Орган у коме се попуњавају радна места: Општинска управа општине Сечањ, Сечањ, Вожда Карађорђа 57

II Радна места која се попуњавају:

  1. ПОСЛОВИ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА – број службеника: 1
  2. ИМОВИНСКО ПРАВНИ ПОСЛОВИ – број службеника: 1
  3. ПОСЛОВИ ПРИЈЕМА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА, УТВРЂИВАЊА, КОНТРОЛЕ И НАПЛАТЕ ЛОКАЛНИХ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА, НАКНАДА И ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ – број службеника: 1
  4. ПОСЛОВИ ПРОТОКОЛА И ОДНОСА СА ЈАВНОШЋУ – број службеника: 1
  5. ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР – број службеника: 1
  6. ВОЗАЧ СЛУЖБЕНОГ АУТОМОБИЛА – број службеника: 1
  7. АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК ПРИ КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА СИРОМАШТВО – број службеника: 1

Документи за преузимање
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
ОБРАЗАЦ – Радно место: ПОСЛОВИ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
ОБРАЗАЦ – Радно место: ИМОВИНСКО ПРАВНИ ПОСЛОВИ 
ОБРАЗАЦ – Радно место: ПОСЛОВИ ПРИЈЕМА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА, УТВРЂИВАЊА, КОНТРОЛЕ И НАПЛАТЕ ЛОКАЛНИХ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА, НАКНАДА И ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ
ОБРАЗАЦ – Радно место: ПОСЛОВИ ПРОТОКОЛА И ОДНОСА СА ЈАВНОШЋУ
ОБРАЗАЦ – Радно место: ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР
ОБРАЗАЦ – Радно место: ВОЗАЧ СЛУЖБЕНОГ АУТОМОБИЛА I
ОБРАЗАЦ – Радно место: АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК ПРИ КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА СИРОМАШТВО