ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ДВА ИЗВРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

Општинска управа општине Сечањ, на основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 113/2017 – др.закон), члана 11. и 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“, број 95/2016), Закључка Комисије за давање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број: 112-9062/2018 и 112-5341/2019, Решења о потреби попуњавања извршилачких радних места у Општинској управи општине Сечањ донето од стране начелника Општинске управе општине Сечањ број 02-116/2020-II од 02.06.2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ДВА ИЗВРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ


I Орган у коме се радна места попуњавају:
Општинска управа општине Сечањ, у Сечњу, улица Вожда Карађорђа 57.

II Радно место које се попуњава и то:

1. Имовинско-правни послови, звање саветник, 1 извршилац.

2. Послови благајне и физичке културе, виши референт, 1 извршилац.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ДВА ИЗВРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ