ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ НАБАВКУ 5 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

Помоћ намењена избеглицама кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена избеглицама, које имају пребавалиште/боравиште на територији Општине, укључујучи чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за побољшање услова становања (у даљем тексту: Корисника).

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за побољшање услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала, износи до РСД 550.000,00 (петстотинапедесет хиљададинара), а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 184.000,00 (стотинуосамдесетчетирихиљадединара) а по породичном домаћинству Корисника.

Помоћ се додељује за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичног домаћинства Корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији општине, и то: за израдњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

ПРЕДЛОГ ЛИСТА КОРИСНИКА ЗА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА КРОЗ ДОДЕЛУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПРИЈАВА ПОДНОСИОЦА – ОБРАЗАЦ