ЗАКЉУЧАК ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА СЕЧАЊ
ОПШТИНСКИ ШТАБ
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 87-службено /2020-II
Дана: 15.05.2020. год.
Сечањ

На основу члана 43,44 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени Гласник РС” бр 87-2018), Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу („Службени Гласник РС” бр 23-2020, 24-2020, 28-2020), Општински штаб за ванредне ситуације, донео ј е

ЗАКЉУЧАК

Након укидања ванредног стања на територији Републике Србије, а да остају на снази ванредне мере, Општински Штаб за ванредне ситуације препоручује Месним заједницама на подручју општине Сечањ да и даље нема већих окупљања становништва и да нема окупљања и манифестација око прослава сеоских слава како на отвореном тако и затвореном простору.

ЗАКЉУЧАК ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ