КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2020. ГОДИНИ

Општина Сечањ

На основу члана 18. став 1. и члана  19 став 1. и 2. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр, 13/10, 100/11, 91/12, 37/13,97/13 и 199/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), члана 58. Статута Општине Сечањ („Службени лист Општине Сечањ“, бр. 14/2008, 6/2011, 14/2012, 2/2015, 8/2015- пречишћен текст и 2/2018), Одлуке о буџету Општине Сечањ за 2020. годину („Службени лист Општине Сечањ, бр. 11/2019), председник Општине Сечањ расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2020. ГОДИНИ

 

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2020. ГОДИНИ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2020. ГОДИНИ
ОБРАЗАЦ – ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ОБРАЗАЦ – БУЏЕТ ПРОЈЕКТА