ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ КРОЗ КУПОВИНУ 4 СЕОСКИХ КУЋА И ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ У ВИДУ НАБАВКЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И/ИЛИ КУЋНИХ АПАРАТА/НАМЕШТАЈА

ОПШТИНА СЕЧАЊ

ЈАВНИ ПО3ИВ
за избор корисника помоћи за решавање стамбених патреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 4 сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја

I. Предмет јавноr позива

Предмет Јавног позива је додела помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину 4 сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке rрађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја за лица која имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине (у даљем тексту: помоћ).

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу nакета помоћи је беспавратна и одобрава се у матксималном износу до 11.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије.

Помоћ за куповину сеоске куће одобрава се у максималном износу до 9.500 евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије, док се пакет помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја (у даљем текету: пакет помоћи) одобрава у максималном износу до 1.500 евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзје.

Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске кyћe у износу до 50% од износа који се одобрава за куповину сеоске куће из става 3. овог дела јавног позива.

Сеоска кућа за коју се подноси Пријава за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи (у даљем тексту: пријава) на Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи (у даљем тексту: Јавни позив), не мора се налазити на територији Општине, већ се може налазити у било којој јединици локалне самоуправе на територији Републике Србије.

 

II. Корисници

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи могу да остваре избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Репоблици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то:

  • избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалном или неформалном или угрожене избеглице у приватном смештају и бивши носиоци станарског права
  • без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености од стране УНХЦР-а.

Помоћ може да оствари избеглица и чланови његовог породичног домаћинства који имају боравиште/пребивалиште на територији Општине, под условима, мерилима и у поступку који су утврђени овим правилником.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
КОНАЧНА ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА
ОДЛУКА СА ЛИСТОМ КОРИСНИКА РАНГИРАНИХ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ БРОЈА ОСВОЈЕНИХ БОДОВА
ИЗЈАВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
ИЗЈАВА ВЛАСНИКА КУЋЕ
ЈАВНИ ПОЗИВ