ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2021. ГОДИНУ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/18-др.закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (‘Службени гласник РС”, број 16/2017, 1/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 и 25/2020), Председник општине расписује јавни позив којим обавештава:

  •  образовне установе – школе, стручне пољопривредне службе и социјалне установе да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;  
  • високообразовне установе – факултете и научне институте чији је оснивач држава и установе за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;  
  • правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Сечањ за 2021. годину, до дана 31.октобра 2020. године.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2021. ГОДИНУ
ЗАХТЕВ за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини