ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

На основу Одлуке Општинског већа општине Сечањ о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Сечањ број 011-231/2023-VI од 22.08.2023. године ( у даљем тексту: Одлука) и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ 02-254/2023-VI од 04.08.2023. године ( у даљем тексту: Правилник), општина Сечањ, дана 22.08.2023. године расписује,

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији општине Сечањ

У складу са чланом 12. Правилника расписује се Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији општине Сечањ (у даљем тексту: Јавни позив). Мере енергетске санације спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Сечањ. Домаћинства која испуњавају услове за доделу средстава на основу Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Сечањ за 2023. годину могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Сечањ.

Документа за преузимање
Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је image.pngЈАВНИ ПОЗИВ
Прилог 1 – ПРИЈАВА
Прилог 2 – ИЗЈАВА
Прилог 3 – Информација о потребној техничкој документацији за примену мера побољшања енергетске ефикасности и законској регулативи по којој се изводе мере енергетске санације ( попуњава ЈЛС – Комисија за реализацију мера енергетске санације уз помоћ органа надлежног за грађевинске послове )
Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је image.png Прилог 4 – ESMP ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је image.pngОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА