ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА У УЧЕНИЧКОМ ДОМУ И ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Обавештавају се родитељи ученика средњих школа, који путују за Зрењанин или имају смештај у дому ученика, да на основу члана 4. Одлуке о начину финансирања трошкова смештаја у ученичком дому и превоза ученика средњих школа („Службени лист општине Сечањ”, број 6/2015, 8/2019 и 4/2020) сви ученици имају право на регресирање трошкове смештаја у ученичком дому и превоза од места становања-пребивалишта до Зрењанина и назад у висини од 50% цене смештаја у ученичком дому, односно цене месечне карте, почев од месеца септембра 2023. године.

Рок за подношење пријаве је 15.09.2023. године

Корисници социјалне помоћи имају право на 100% регресирања.

У случају да из једне породице има двоје средњошколаца, регресирање износи 60% по ученику.

Захтев се подноси на писарници Општинске управе општине Сечањ уз следеће документе:

  • потврда о први пут уписаном разреду издате од средње школе или потврде из дома ученика о смештају у установи,
  • очитана важећа лична карта оба родитеља.

Рефундација ће се вршити на текући рачун корисника, након достављања доказа о уплати месечног износа претплатне ђачке карте код превозника, односно на основу истављене фактуре од стране ученичког дома.

Документ за преузимање
ОБАВЕШТЕЊЕ