КОНКУРСИ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У 2022. ГОДИНИ

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и Финансијског плана Фонда за 2022. годину, Савет Фонда расписује:

 

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара у 2022. години

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

 • Mаксималан износ кредита 4.500.000,00 динара,
 • Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 300.000,00 динара,
 • Кредит се одобрава са роком враћања од 4 године у који је укључен грејс период од 12 месеци, рачунајући од дана преноса средстава,
 • За време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,
 • Отплата се врши у шестомесечним ратама, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода.

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2022. години

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

 • Mаксималан износ кредита 4.500.000,00 динара,
 • Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 300.000,00 динара,
 • Кредит се одобрава са роком враћања од 5 године у који је укључен грејс период од 6 месеци, рачунајући од дана преноса средстава,
 • За време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,
 • Отплата се врши у шестомесечним ратама, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода.

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2022. години

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

 • Mаксималан износ кредита 3.000.000,00 динара,
 • Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 300.000,00 динара,
 • Кредит се одобрава са роком враћања од 4 године у који је укључен грејс период од 12 месеци, рачунајући од дана преноса средстава,
 • За време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,
 • Отплата се врши у шестомесечним ратама, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода.

 

 

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку нових система противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2022. години

 

Кредити ће бити одобравани за набавку нових система противградних мрежа, као и стубова, жице и наслона, са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

 • Mаксималан износ кредита 4.500.000,00 динара,
 • Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 300.000,00 динара,
 • Кредит се одобрава са роком враћања од 4 године у који је укључен грејс период од 12 месеци, рачунајући од дана преноса средстава,
 • За време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,
 • Отплата се врши у шестомесечним ратама, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода.

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку квалитетне телади и прасади за тов

у 2022. години

   Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

 • Mаксималан износ кредита 4.500.000,00 динара,
 • Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 300.000,00 динара,
 • Рок отплате 15 месеци рачунајући од дана преноса средстава,
 • Корисник кредита се обавезује да целокупан износ врати једнократно након истека кредита,

 

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку квалитетних приплодних грла у говедарству, овчарству, козарству и свињарству у 2022 години

 

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

 • Mаксималан износ кредита 54.00.000,00 динара,
 • Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 300.000,00 динара,
 • Кредит се одобрава са роком враћања од 4 године у који је укључен грејс период од 12 месеци, рачунајући од дана преноса средстава,
 • За време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,
 • Отплата се врши у шестомесечним ратама, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода.

 

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме

за пчеларство у 2022. години

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

 • Mаксималан износ кредита 2.000.000,00 динара,
 • Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 300.000,00 динара,
 • Кредит се одобрава са роком враћања од 4 године у који је укључен грејс период од 12 месеци, рачунајући од дана преноса средстава,
 • За време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,
 • Отплата се врши у шестомесечним ратама, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода.

 

КОНКУРС

за доделу кредита за финансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору прераде воћа, грожђа и поврћа у 2022. години

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

 • Mаксималан износ кредита 4.500.000,00 динара,
 • Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 300.000,00 динара,
 • Кредит се одобрава са роком враћања од 4 године у који је укључен грејс период од 12 месеци, рачунајући од дана преноса средстава,
 • За време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,
 • Отплата се врши у шестомесечним ратама, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода.

 

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку опреме за сточарске фарме у 2022. години

 

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

– Mаксималан износ кредита 4.500.000,00 динара,

– Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 300.000,00 динара,

– Кредит се одобрава са роком враћања од 5 године у који је укључен грејс период од 12 месеци, рачунајући од дана преноса средстава,

– За време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,

– Отплата се врши у шестомесечним ратама, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода.

КОНКУРС

за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда у 2022. години

 

Кредити ће бити одобравани за набавку стандардних и стандардних СА садница (стандардне саднице) или сертификованих садница воћака и грожђа и винове лозе, које су набављене од правног лица, односно предузетника уписаних у Регистар произвођача садног материјала, у складу са законом којим се уређује садни материјал воћака, хмеља и винове лозе и набавку наслона односно коља, са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:

 • Mаксималан износ кредита 4.500.000,00 динара,
 • Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 300.000,00 динара,
 • Кредит се одобрава са роком враћања од 5 године у који је укључен грејс период од 24 месеци, рачунајући од дана преноса средстава,
 • За време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,
 • Отплата се врши у шестомесечним ратама, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода.

КОНКУРС

за доделу кредита за изградњу објеката и набавку опреме намењене складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача) у 2022. години

 

   Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

 • Mаксималан износ кредита 4.500.000,00 динара,
 • Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 300.000,00 динара,
 • Кредит се одобрава са роком враћања од 4 године у који је укључен грејс период од 12 месеци, рачунајући од дана преноса средстава,
 • За време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,
 • Отплата се врши у шестомесечним ратама, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода.

 

КОНКУРС

за доделу кредита за куповину пољопривреног земљишта до 5 хектара у 2022. години

 

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

 • Сопствено учешће: најмање 20% вредности пољопривредног земљишта које је предмет куповине,
 • Максималан износ кредита 4.500.000,00 динара,
 • Минимални износ кредита 600.000,00 динара,
 • Кредит се одобрава са роком враћања од 5 године у који је укључен грејс период од 12 месеци, рачунајући од дана преноса средстава,
 • За време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,
 • Отплата се врши у шестомесечним ратама, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода.

КОНКУРС

за доделу кредита за куповину семенске робе, ђубрива и заштитних средстава у пољопривреди у 2022. години

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

 • Mаксималан износ кредита 3.000.000,00 динара,
 • Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 500.000,00 динара,
 • Рок отплате закључно са 30.10.2023. године у једнократном износу.

 

Право конкурисања имају:

–        регистрована пољопривредна газдинства – правна и физичка лица са територије АП Војводине, у активном статусу, као и физичка лица са пребивалиштем у јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине, као и правна лица са седиштем (не организациона јединица) у јединици локалне самоуправе на територији АП Војводине;

–        код конкурса за куповину пољопривредног земљишта до 5 хектара право учешћа на конкурсу имају искључиво физичка лица – регистрована пољопривредна газдинства са територије АП Војводине у активном статусу, са пребивалиштем у јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине). Фонд неће обрачунавати и наплаћивати пенале и казне за превремену отплату кредита.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу за једну врсту производње.

Подносилац пријаве сам бира добављача, који издаје предрачун са спецификацијом нове опреме/пољопривредне механизације/садног материјала и осталог што је предмет кредитирања (уз изјаву добављача да је роба на лагеру или да ће је испоручити у року од максимално месец дана од дана уплате средстава и да са подносиоцем пријаве није у својству повезаног лица).

Одлуком о додели средстава утврдиће се појединачни износи средстава сваком кориснику.

        Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу опреме који је наведен у предрачуну и уговору о кредиту, а о уплати износа одобреног кредита добављачу ће се обавестити корисници кредита путем мејла из пријаве. Корисник је обавезан да одобрени кредит користи само за намене наведене условима конкурса односно по предрачуну који је достављен приликом пријаве на конкурс.

       Документација поднета за Конкурс се не враћа.

Поред попуњене пријаве, учесници конкурса дужни су да поднесу и следећу документацију:

 1. Оригинални предрачун са спецификацијом исказан у динарском износу односно попуњен, потписан и оверен предуговор о продаји непокретности (куповина пољопривредног земљишта).

   Предрачуни учесника конкурса за пољоприврене машине и друге опреме по другим конкурсима морају искључиво бити од добављача чија је претежна делатност производња или продаја истих.

 На предрачуну мора да се наведе да је опрема или пољопривредна механизација нова.

     Прихватљиви предрачун за набавку стандардних и стандардних СА садница (стандардне саднице) или сертификованих садница воћака и грожђа и винове лозе, које су набављене од правног лица, односно предузетника уписаних у Регистар произвођача садног материјала, у складу са законом којим се уређује садни материјал воћака, хмеља и винове лозе.

     Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица – у смислу члана 62. Закона о привредним друштвима (“Службени гласник “, бр. 36/11 и 99/11 и 83/14, 5/15, 44/2018, 95/2018 и 91/2019);

      Под повезаним лицем у односу на одређено физичко лице, према Закону о привредним друштвима (Члан 62.), а у смислу ове Изјаве подразумевају се:               

 1. његов крвни сродник у правој линији, крвни сродник у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, супружник и ванбрачни партнер ових лица;
 2. његов супружник и ванбрачни партнер и њихови крвни сродници закључно са првим степеном сродства;
 3. његов усвојилац или усвојеник, као и потомци усвојеника;
 4. друга лица која са тим лицем живе у заједничком домаћинству.

Фонд неће прихватати измене предрачуна у смислу промена где се мења намена конкурса, врста механизације, добра или садног материјала, измена на уштрб квалитета, структуре, опреме итд. Савет Фонда, на предлог Комисије, може одобрити одређене оправдане измене које оцени као проузроковане објективним околностима.

 1. Оригинал лист непокретности за пољопривредно земљиште без терета и ограничења за предмет хипотеке не старији од 30 дана од дана подношења захтева, на које се може ставити заложно право – извршна вансудска хипотека првог реда у корист Фонда у један и по или два пута већој вредности од одобрене вредности кредита, у зависности од кредитне линије.

                Може се дати хипотека првог реда на стамбеној или пословној укњиженој непокретности која представља самостални објекат или посебан део укњиженог објекта у складу са процедурама Фонда, чији је минимални однос процењене тржишне вредности и траженог кредита 200%, са обавезом уписа на свим сувласничким уделима када постоји више власника непокретности.

                 Када је предмет хипотеке самостални објекат хипотека се уписује на целој парцели (обавезно извршена конверзија права коришћења) као и на осталим објектима који се налазе на парцели, све у складу са процедурама Фонда.

                 Прихватају се као предмет хипотеке стамбени или пословни објекти искључиво у следећим градовима и општинама: Нови Сад, Београд, Суботица, Сомбор, Зрењанин, Кикинда, Вршац, Сремска Митровица и Рума, Панчево и Инђија.

                 Уколико је износ на предрачуну већи од милион динара, неопходно је доставити процену тржишне вредности предложене хипотеке издату од стране  лиценцираног проценитеља овлашћене струке, не старију од 60 дана, од дана расписивања конкурса.

                 Уколико је износ на предрачуну до милион динара, неопходно је доставити фотокопију решења пореза на имовину издату за претходну годину за власника непокретности као предложене хипотеке.

                 У случају одобравања кредита обезбеђеног стамбеном или пословном непокретношћу, потребно је доставиту и Полису осигурања непокретности која је предмет хипотеке винкулирану у корист Фонда, а за цео период отплате кредита (за сваку годину отплате, а уколико се не достави годишња уплата полисе, Фонд може раскинути уговор о кредиту).

                 Процена пољопривредног земљишта не обухвата вредност засада.

                 Фонд задржава право да од другог овлашћеног проценитеља затражи додатну процену непокретности која је предмет хипотеке. Фонд задржава право, да уколико по процени овлашћеног проценитеља вредност пољопривредног земљишта премашује износ од 10.000 EUR по хектару, исто вреднује са 10.000 EUR по хектару, у супротном дужан је да затражи додатну процену од још једног овлашћеног проценитеља. Додатна процена ће се извршити о трошку подносиоца захтева.

                 За кредитну линију за набавку квалитетне телади и прасади за тов, вредност пољопривредног земљишта мора бити у два пута већој вредности од одобрене вредности кредита (напомена: подносилац пријаве не мора бити и власник пољопривредног земљишта која ће се ставити под хипотеку);

3. Код изградње објеката намењених складиштењу житарица, воћа и поврћа – предмет и предрачун радова и грађевинска дозвола издата од стране надлежног органа управе;

4. Уколико је предмет обезбеђења банкарска гаранција потребно је доставити писмо о намерама издавања гаранције;

5. Оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране извода са подацима о површинама, не старије од 30 дана);

6. Доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”) не старије од 30 дана (за подносиоца пријаве, за власника пољопривредног земљишта и за сваког сувласника на пољопривредном земљишту);

7. Доказ о измирeним доспелим обавезама за закуп пољопривредног земљишта у државној својини (потврда надлежног органа или фотокопија уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и доказ o извршеном плаћању);

8. Доказ о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 31.12.2021. године за подносиоца пријаве (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца пријаве), не старије од 30 дана;

9. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта (за подносиоца пријаве, за власника пољопривредног земљишта и за сваког сувласника на пољопривредном земљишту);

10. Потврда пословне банке о промету на рачуну газдинства за претходну и текућу годину;

11. Фотокопија дипломе о стеченом средњем или високом образовању на пољопривредном факултету;

12. Потврда о чланству у земљорадничкој задрузи – потписана и печатирана;

13. Доказ о власништву парцела или оверена фотокопија уговора о закупу ‒ који обухвата период од минимално десет (10) година (уговор о закупу може бити након 01.01.2022. године) – уколико аплицира за Инвестицију – постављање система противградне мреже, потребна је и копија личне карте власника парцеле на којој се подиже вишегодишњи засад;

14. Доказ о власништву парцела на којима се поставља опрема или оверена фотокопија уговора о закупу ‒ који обухвата период од минимално пет (5) година (уговор о закупу може бити након 01.01.2022. године) – уколико аплицира за Инвестиције – пластеници, наводњавање, потребна је копија личне карте власника парцеле на којој се подиже инвестиција;

15. Попуњен и потписан образац Захтева и Сагласности за повлачење извештаја Кредитног бироа;

16. Накнада за коришћење услуга Кредитног бироа износи: 1440,00 динара за правно лице, 600,00 динара за предузетнике и 246,00 динара за физичко лице. Уплате накнада се врше на рачун Фонда број: 200-3115731301038-76; са позивом на број: 2022- број РПГ уплатиоца.

 17. Изјава добављача (потписана и оверена);

Додатна обавезна документација за правна лица:

18.  Извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем;

 19. Потврда Агенције за привредне регистре о томе да над правним лицем није покренут поступак стечаја и/или ликвидације;

20. Фотокопија ОП обрасца и картона депонованих потписа;

 21. Фотокопија или очитана лична карта лица овлашћеног за потпис уговора.

Подносилац пријаве – на обрасцу који је саставни део пријаве на конкурс – треба да се изјасни о томе да ли ће документацију наведену под тачком 6 прибавити сам или је сагласан с тим да је прибави Фонд, по службеној дужности.

Текстови свих конкурса, пријаве и додатни обрасци могу се преузети са сајта

Покрајинског фонда за развој пољопривреде:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Пријаве на конкурс подносе се закључно са 31.10.2022. године (понедељак).

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Пријаву са траженом документацијом доставити поштом или лично на адресу:

Покрајински фонд за развој пољопривреде

21000 Нови Сад

Булевар Михајла Пупина 6

са назнаком “ За конкурс – (НАСЛОВ КОНКУРСА)

Све додатне информације могу се добити на телефон: 021/557-451

Документи за преузимање
ЗБИРНО – КОНКУРСИ 2022
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА КУПОВИНУ ЗЕМЉИШТА ДО 5 ХЕКТАРА У 2022. ГОДИНИ
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВИХ СИСТЕМА И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И БУШЕЊЕ БУНАРА У 2022. ГОДИНИ
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВИХ ЗАШТИЋЕНИХ БАШТА (ПЛАСТЕНИЦИ, СТАКЛЕНИЦИ) И ОПРЕМЕ У ЊИМА У 2022. ГОДИНИ
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У СЕКТОРУ ПРЕРАДЕ, ВОЋА, ГРОЖЂА И ПОВРЋА У 2022. ГОДИНИ
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ (ПОГОНСКЕ И ПРИКЉУЧНЕ) У ПОЉОПИВРЕДИ У 2022. ГОДИНИ
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВИХ СИСТЕМА ПРОТИВГРАДНИХ МРЕЖА У ВИШЕГОДИШЊИМ ЗАСАДИМА ВОЋА И ВИНОГРАДА У 2022. ГОДИНИ
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ ПЧЕЛИЊИХ РОЈЕВА, КОШНИЦА И ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО У 2022. ГОДИНИ
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА У ГОВЕДАРСТВУ, ОВЧАРСТВУ, КОЗАРСТВУ И СВИЊАРСТВУ У 2022. ГОДИНИ
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА КУПОВИНУ СЕМЕНСКЕ РОБЕ, ЂУБРИВА И ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2022. ГОДИНИ
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА И НАБАВКУ ОПРЕМЕ НАМЕЊЕНЕ СКЛАДИШТЕЊУ ЖИТАРИЦА, ВОЋА И ПОВРЋА (СИЛОСА, ПОДНИХ СКЛАДИШТА, ХЛАДЊАЧА) У 2022. ГОДИНИ
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА СТОЧАРСКЕ ФАРМЕ У 2022. ГОДИНИ
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНЕ ТЕЛАДИ И ПРАСАДИ ЗА ТОВ У 2022. ГОДИНИ
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА И ВИНОГРАДА У 2022. ГОДИНИ