ОДРЖАНА 4. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

19. септембра 2022. године одржана је 4. Редовна седница Скупштине општине Сечањ на којој је од 23 присуствовао 21 одборник.
Пре почетка рада минутом ћутања одана је пошта преминулом бившем одборнику Милану Кордићу.
Записник са претходне седнице усвојен је већином гласова. Драгана Мартон, председница Скупштине, обавестила је одборнике да је добила предлог о формирању нове одборничке групе, а чланови су Марко Марковић, одборник Српске радикалне странке, као шеф одборничке групе, и Марина Мудринић као самостални одборник.
Седници је присуствовао и Небојша Мељанац, председник општине Сечањ, са својим сарадницима.


ДНЕВНИ РЕД


1. Предлог Допуне Решења о давању овлашћена лекарима Дома здравља Сечањ за пружање услуга мртвозорника.
2. Предлог Одлуке о приступању изради Локалног акционог плана (ЛАП-а) за унапређење положаја миграната на територији општине Сечањ за период 2022-2025.г.
3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о водоводу и канализацији.
4. Предлог Решења о стављању ван снаге Решења Скупштине општине Сечањ бр. 02-4/93-1 од дана 21.04.1993. године у делу који се односи на катастарску парцелу бр. 4650/1 КО Јаша Томић.
5. Разматрање Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буцета општине Сечањ за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године.
6. Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад општине Сечањ.
7. Предлог Решења о именовању Комисије за буџет и финансије.
8. Предлог Решења о именовању Комисије за додељивање „Награде општине Сечањ“.
9. Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора ЈКП Сечањ.
10. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Сечањ“ Сечањ.
11. Одборничка питања.
Све тачке дневног реда усвојене су већином гласова.