НАРЕДБA О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ КОВИД-19

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 87-9/2020-01
Дана: 01.12.2020. године
Сечањ

На основу Члана 43. Став 1. Тачка 7. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени Гласник РС”, Бр.87/2018) Члана 10. Уредбе о саставу начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („СЛ. Гласник РС”, Бр.27/2020) и одлуке о проглашењу ванредне ситуације Бр: 02-67/2020 од 01.12.2020 Године, штаб за ванредне ситуације општине Сечањ на седници одржаној 01.12.2020. године, доноси следећу:

Н А Р Е Д Б У
о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19

1. Наређује се привредним субјектима који обављају делатност у трговинским форматима (продавнице и други малопродајни трговински објекти у којима се обавља продаја робе) и врше услуге на територији општине Сечањ, да радно време организују у периоду од 05 00 до 21 00 часова.


2. Наређује се привредним субјектима који обављају угоститељску делатност да у угоститељским објектима (ресторани, кафићи, баште угоститељских објеката, барова, клубови и слично) радно време организују у периоду од 05 00 до 18 00 часова.


3. Наређује се позориштима, биоскопима и другим установама културе да радно време организују у периоду од 05 00 до 18 00 часова.


4. Наређује се приређивачима посебних и класичних игра на срећу, да радно време објеката у којима обављају делатност организују у периоду од 05 00 до 18 00 часова.


5. Ограничења из Тачке 1. и 2. ове наредбе не односе се на апотеке у обављању апотекарске делатности, бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива и кетеринг — достава хране.


6. Наређује се спортским организацијама да тренажне процесе морају завршити до 18 часова.

7. Наредбом су обухваћене и следеће активности:

 • Забрана окупљања у затвореном и отвореном простору више од 5 лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од 2 метра и одговарајуће мере личне заштите.
 • У свим затвореним просторијама обавезно ношење маски и поштовање физичке дистанце од 2 метра.
 • Забрана организовања свечаности, као и организовања спортских и других забавних манифестација.
 • Ограничава се радно време угоститељских објеката и ноћних клубова, тако да ти објекти неће радити од 18 00 до 05 00 часова наредног дана.
 • Пуна примена свих превентивних мера у установама предшколског васпитања и образовања,
 • У основним и средњим школама одложити окупљања а испите организовати уз примену свих мера личне заштите ( физичка дистанца од 2 метра, обавезно ношење маске или визира и рукавица).
 • Спровођење мера заштите у верским објектима и приликом вршења верских обреда,
 • Спровођење мера заштите у козметичким, фризерским салонима, салонима лепоте (маске и рукавице).
 • Честа дезинфекција свих јавних објеката.


8. Наређује се надлежним службама општинске управе општине Сечањ да врше појачан инспекцијски надзор над применом мера из ове наредбе.


9. Ова наредба примењује се од 01.12.2020. године.

10. Наредбу доставити:

 • Председнику општине
 • Окружном штабу за ванредне ситуације
 • Архиви
НАРЕДБA О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ КОВИД-19